HomeOn RadarsRATCH เตรียมเปิดจองหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเสริมแกร่ง ตามแผนระยะยาว

RATCH เตรียมเปิดจองหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเสริมแกร่ง ตามแผนระยะยาว

⚡️ RATCH เดินหน้าเพิ่มทุน ขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (PPO) เดินหน้าเร่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน วางเป้าหมายภายใน 3 ปีข้างหน้า คาดมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 10,000 เมกะวัตต์

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบอนุมัติ แผนเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 14,500,000,000 บาท เป็น 22,192,307,700 บาท โดยจะออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 769,230,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (ราคาพาร์) หุ้นละ 10 บาท โดยมีราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ 37.75 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขราคาเสนอขายที่ประกาศไว้ หากพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมเพื่อความสำเร็จของการเสนอขายหุ้น

📌 จองซื้อและการชำระราคาหุ้น 6-10 มิ.ย.นี้

โดยราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้น จะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 33.97 ถึง 41.52 บาทต่อหุ้น (หากมีการปรับราคาเสนอขายที่ประกาศไว้ บริษัทฯ จะแจ้งการปรับราคาเสนอขายที่ประกาศไว้และราคาเสนอขายสุดท้ายผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565) เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)

ทั้งนี้ วันที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR Date) คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO (Record Date)

ระยะเวลาจองซื้อและการชำระราคาหุ้น ในระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565

โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ รองรับแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และต่อเนื่องในระยะยาว

⚡️ วางเป้าหมายชัดเจน คาดภายใน 3 ปีมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 10,000 เมกะวัตต์

โดยมีเป้าหมายการลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทดแทน (Renewable) เพิ่มขึ้นเป็น 2,500 เมกะวัตต์ในปี 2568 และเพิ่มเป็น 4,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2578 หรือคิดเป็น 40% ของกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 10,000 เมกะวัตต์

ทั้งหมด เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน และพลังงานทดแทนภายใต้นโยบายของบริษัทฯ ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ 10 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามลำดับ

ตอกย้ำความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) รวมถึงความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 10,000 เมกะวัตต์ และมูลค่ากิจการเป็น 200,000 ล้านบาท ภายในปี 2568 ผ่านแผนขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านการพัฒนาโครงการใหม่ (Green-field Projects) ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและการเข้าซื้อกิจการ (M&A)

📌 พร้อมกำหนดกรอบ กระจายการลงทุนในธุรกิจอื่นอีก 20%

รวมถึง ได้มีการกระจายการลงทุน ไปยังโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และธุรกิจอื่นที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ (Health Care) โดยกำหนดกรอบการลงทุนในส่วนของโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและธุรกิจอื่นไว้ปีละประมาณ 20% ของเงินลงทุนรวม

อีกทั้งยังเดินหน้าขยายและต่อยอดการลงทุนธุรกิจในต่างประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย, สปป.ลาว, อินโดนีเซีย และเวียดนาม เป็นต้น เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนจากการลงทุนในระยะยาว

🚨 On Radars : RATCH ติดสัญญาณเรดาร์ “Price Below 5% Dividend” เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการคาดการณ์เงินปันผล โดยเปรียบเทียบราคาหุ้นกับเงินปันผลที่จะได้รับ ถ้าซื้อหุ้นที่ราคานี้ เงินปันผลที่สมควรได้รับคือ 5% .. และสัญญาณอื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่แอพ. StockRadars

[SPECIAL] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!” สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD