HomeOn RadarsEA วางเป้าหมาย ปี 65 โตอย่างน้อย 20% จากปีก่อน

EA วางเป้าหมาย ปี 65 โตอย่างน้อย 20% จากปีก่อน

🔋 EA เคาะปันผล ในอัตราหุ้นละ 30 สตางค์ เตรียมจ่าย 20 พ.ค.นี้ พร้อมทั้งวางเป้าหมาย ปีนี้โตทะลุเป้า 20% จากปีก่อน

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) EA เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมสำหรับกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,119 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 41.89% ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งได้กำหนดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ดังกล่าวในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

รวมทั้งที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดชำระ ชำระเงินกู้เดิมของบริษัทฯ และใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุน และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

⬆️ ปี 2565 ตั้งเป้าหมายเติบโตไม่ต่ำกว่า 20%

โดยบริษัทได้วางเป้าหมายการเติบโตไม่ต่ำกว่า 20% จากปีก่อน จากการเติบโตของธุรกิจ EV ทั้งในส่วนของ แบตเตอรี่ รถบัสไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ขณะที่ธุรกิจไบโอดีเซล-พลังงานทดแทน วางเป้าหมายรักษาการเติบโตต่อเนื่อง

พร้อมทั้ง มีเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์กร จากการเป็นผู้ผลิตพลังงานสะอาด สู่การเป็น “ผู้นำในธุรกิจ EV แบบครบวงจร”

📌 ปีนี้ได้เก็บเกี่ยวผลตอบแทน พร้อมลงทุนเพิ่มในรถยนต์ EV

ในปี 65 จะเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากที่ได้ทยอยลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีการลงทุนเพิ่มเติม โดยจะเน้นในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

ล่าสุด เพื่อเป็นการต่อยอดการเติบโตอย่างมั่นคง ในการผลิตรถโดยสารไฟฟ้า เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนของประเทศ บริษัทฯ จึงได้เข้าไปซื้อกิจการของบริษัท สมาร์ทบัส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีสัมปทานการเดินรถรวม 37 สาย สูงสุดกว่า 1,200 คัน ผ่านบริษัท อี ทรานสปอร์ต โฮลดิง จำกัด

“กลุ่ม EA มีเป้าหมายนำรถโดยสารไฟฟ้าที่บริษัทฯ ผลิตได้เอง มาวิ่งให้บริการในกรุงเทพฯ ให้คนไทยได้ใช้รถโดยสารที่ทันสมัยและไร้มลพิษอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการลงทุนบริษัท สมาร์ทบัส จำกัด จะทำให้มีธุรกิจต้นน้ำสู่ปลายน้ำ มีเครือข่ายรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เชื่อมต่อรถโดยสารไฟฟ้า และเรือโดยสารไฟฟ้าของบริษัทตามนโยบายของรัฐบาลอย่างครบวงจร” นายอมรกล่าว

ปัจจุบัน EA มีโรงงานผลิตรถโดยสารไฟฟ้าภายในประเทศที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต จนถึงการให้บริการดูแลซ่อมบำรุงหลังการขายที่ครบวงจร พร้อมทั้งมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใหญ่ที่สุดของไทยและอาเซียน ด้วยกำลังการผลิตระยะเริ่มต้น 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี เพื่อป้อนให้กับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของบริษัท ได้แก่ รถโดยสารไฟฟ้า MINE Bus เรือโดยสารไฟฟ้า MINE Smart Ferry และรถบรรทุกไฟฟ้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าไว้รองรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยเทคโนโลยี Ultra Fast Charge ที่ทันสมัยที่สุดที่ใช้เวลาชาร์จเพียง 15 นาที ที่มีชื่อว่า EA Anywhere โดยบริษัทฯ มุ่งหวังยกระดับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้มีความทันสมัย สะดวกสบาย และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลภาวะอย่างยั่งยืนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมไร้คาร์บอนอย่างจริงจัง

[SPECIAL] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!” สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD