HomeOn Radarsตลาดแขวน “SP” หุ้น JTS พร้อมเตือนลงทุนอย่างระมัดระวัง

ตลาดแขวน “SP” หุ้น JTS พร้อมเตือนลงทุนอย่างระมัดระวัง

🚨 ตลาดคุม JTS เป็นเวลา 1 วันทำการ พร้อมเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนเข้าซื้อขาย แนะควรดูพื้นฐานประกอบ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขายกับหลักทรัพย์บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (JTS) ระดับ 3 ด้วยการหยุดพักการซื้อขาย (Trading suspension “SP”) เป็นเวลา 1 วันทำการ คือวันที่ 20 เมษายน 2565

หลังจากนั้นเมื่ออนุญาตให้ซื้อขาย ยังคงห้าม Net Settlement, ห้ามนำหลักทรัพย์มาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย และต้องซื้อด้วยการนำเงินสดมาวาง 100% ก่อนซื้อ (บัญชี Cash balance) เนื่องจาก สภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ

ทั้งนี้ เมื่ออนุญาตให้ซื้อขายแล้ว หากสภาพการซื้อขายยังคงเปลี่ยนแปลงไม่สอดรับกับปัจจัยพื้นฐาน จะดำเนินการตามมาตรการ ด้วยการหยุดพักการซื้อขายเป็นเวลา 1 วันทำการเป็นระยะๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการกำกับการซื้อขายที่ได้มีการยกระดับและมีผลบังคับใช้เมื่อ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นมา

📌 ตลาดย้ำ ให้ลงทุนอย่างระมัดระวัง ควรใช้ปัจจัยพื้นฐานประกอบ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนเข้าซื้อขายในหลักทรัพย์ที่อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขาย ให้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานประกอบ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้บริษัทสมาชิกทุกราย กำกับดูแลลูกค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนภายในประเทศ ผู้ลงทุนต่างประเทศ ผู้ลงทุนสถาบัน หรือบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ โดยให้มีการดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในมาตรการกำกับการซื้อขายด้วย กล่าวคือ ต้องให้ผู้ลงทุนทุกประเภทวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ / ห้ามนำหลักทรัพย์มาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย / ห้าม Net settlement

[SPECIAL] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!” สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD