บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ได้ทำการร่วมทุนกับ Binance แพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ธุรกิจแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลและเปิดรับโอกาสใหม่ๆอีกมากมายที่รอยู่

การร่วมมือครั้งใหญ่

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด หรือ Gulf Innova ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Gulf ได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นกับ Binance Capital Management Co., Ltd.e โดยจะยื่นขอใบอนุญาตในการเปิดศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและใบอนุญาตอื่น ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากก่อตั้งบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน 51 : 49 ภายใต้ข้อตกลงที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทในเครืออย่าง Gulf International Investment (Hong Kong) Limited หรือ Gulf HK ก็ได้เข้าลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์ใหม่ หรือ Series Seed Preferred Siock ที่ออกโดย BAM Trading Services Inc. ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อ Binance.US ซึ่งจะใช้เงินทุนเหล่านี้ในการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Pubic Offering: IPO) ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าต่อไป

เข้าซื้อ BNB 

นอกเหนือจากการลงทุนในครั้งนี้ Gulf Interational Invesiment Limited ซึ่งเป็นบริษัทภายในเครือ ได้มีการลงทุนใน BNB ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลหลักของ Binance ซึ่ง BNB จะถูกใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมบนกระดานเทรดชั้นนำอย่าง Binance และใช้เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้งาน Dapps ต่างๆที่อยู่บน BNB Chain บล็อกเชนที่ใหญ่ที่เป็นอันดับ 3 ของโลกตามปริมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่อยู่บนบล็อกเชน(TVL หรือ Total Value Locked) ที่มีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมที่ต่ำและสามารถทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว 

บริษัทกล่าวเสริมในแถลงการณ์ว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทที่ต้องการจะขึ้นเป็น “ผู้นำในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล” โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกับ Binance ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนระดับโลกจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนภายในประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น การร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเปิดโอกาสอีกมากมายให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องในอนาคต“

On Radar 

On Radars คือผลิตภัณฑ์ของ StockRadars ที่จะบอกว่าหุ้นตัวนี้ได้เข้าเงื่อนไขของ Radars อะไรบ้างในแต่ละวัน

GULF ติดสัญญาณ Radars อะไรบ้างไปดูกันครับ

1️⃣GPM Above Avg = GULF เป็นหุ้นที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ Sector

2️⃣NPM Above Avg = GULF เป็นหุ้นที่มีผลตอบแทนต่อยอดขายมากกว่าค่าเฉลี่ยของ Sector 

3️⃣Revenue Growth 3 Y = GULF เป็นบริษัทที่มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน