HomeRadars ReporterAfternoon Report 2022-04-19

Afternoon Report 2022-04-19

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.07 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,680.00 จุด เพิ่มขึ้น 11.94 จุด หรือ +0.72% มูลค่าการซื้อขาย 39,413.99 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

ZIGA ปิดที่ 13.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.70 บาท (+5.65%)
KBANK ปิดที่ 153.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+0.99%)
TAKUNI ปิดที่ 2.06 บาท เพิ่มขึ้น 0.37 บาท (+21.89%)
AOT ปิดที่ 67.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.37%)
PTT ปิดที่ 38.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท (+2.01%)
PTTEP ปิดที่ 153.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท (+2.00%)
BANPU ปิดที่ 11.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท (+2.68%)
FSMART ปิดที่ 19.30 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+8.43%)