🔥 ตลาดสั่ง JTS ใช้ Cash Balance ตั้งแต่ 28 มีนาคม – 12 เมษายน 65

ตลาดหลักทรัพย์ ได้ประกาศให้บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ JTS เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย (Trading Alert List) เนื่องจากพบว่า สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้า ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้สอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคา

ซึ่งทาง JTS ได้ชี้แจงว่าทางบริษัทไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัยสําคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณา และอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือข้อพิพาทที่สําคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไป

และบริษัทไม่ทราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย

นอกจากนี้ ได้มีการแจ้งเพิ่มเติม ระบุว่า ทางบริษัทได้ทราบถึงการที่หลักทรัพย์ JTS ถูกจัดอยู่ในดัชนี FTSE All World Small Cap เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ JTS จะติดเครื่องหมาย C (Cash Balance) ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 12 เมษายน 65 โดยนักลงทุนจะต้องใช้บัญชีเงินสดซื้อขายไว้ล่วงหน้าเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์เท่านั้น ซึ่งจะไม่สามารถใช้บัญชีวงเงินในการซื้อขายได้ (Credit Balance)

🚨 On Radars : JTS ติดสัญญาณเรดาร์ “All Time High” ราคาทำจุดสูงสุด เทียบกับราคาในประวัติทั้งหมด หรือตั้งแต่วันแรกที่เปิดซื้อขายให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) .. และสัญญาณอื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่แอพ. StockRadars

[SPECIAL] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!” สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD