HomeRadars ReporterAfternoon Report 2022-03-25

Afternoon Report 2022-03-25

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.03 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,684.37 จุด เพิ่มขึ้น 3.48 จุด หรือ +0.21% มูลค่าการซื้อขาย 31,366.73 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

PTTGC ปิดที่ 52.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+1.94%)
JTS ปิดที่ 367.00 บาท เพิ่มขึ้น 26.00 บาท (+7.62%)
WIN ปิดที่ 1.97 บาท เพิ่มขึ้น 0.12 บาท (+6.49%)
S5013P2206B ปิดที่ 0.90 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
EA ปิดที่ 94.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+1.61%)
CPALL ปิดที่ 64.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.39%)
HANA ปิดที่ 50.25 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.50%)
FSMART ปิดที่ 16.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.10 บาท (+7.38%)