HomeRadars ReporterAfternoon Report 2022-03-23

Afternoon Report 2022-03-23

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.06 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,679.39 จุด เพิ่มขึ้น 1.52 จุด หรือ +0.09% มูลค่าการซื้อขาย 38,625.34 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

KBANK ปิดที่ 160.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+1.27%)
EA ปิดที่ 93.25 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.27%)
CPALL ปิดที่ 65.25 บาท ลดลง 0.75 บาท (-1.14%)
KCE ปิดที่ 66.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท (+3.94%)
PTT ปิดที่ 39.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.64%)
PTTEP ปิดที่ 150.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
BBL ปิดที่ 138.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+1.47%)
HANA ปิดที่ 50.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+3.06%)