บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF เปิดเผยผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ดังนี้

  • บริษัทนั้นมีรายได้จากการขาย 664 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 51.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่ 438 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการรับรู้รายได้จากบริษัท City Food,บริษัท BOOSTED NRF Corp. และ บริษัท Indeem Group จำกัด
  • บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิ 123 ล้านบาทและกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 140 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 249.4% และ 65.5% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 35 ล้านบาทและกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 85 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการรับรู้กำไรจากกการจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วนของบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด (GTH) ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564
  • บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 2,100 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 49.1% เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้จากการขายรวม 1,408 ล้านบาท 
  • บริษัทมีกำไรสุทธิ 221 ล้านบาทและกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 318 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 78% และ 26.2% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 124 ล้านบาทและกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 252 ล้านบาท
  • บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 559 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 84.5% เมื่อเทียบกับปี 2563 

ผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งนั้นมาจากผลิตภัณฑ์อาหารไทย,อาหารท้องถิ่นและอาหาร Specialty ที่มีสัดส่วนในรายได้กว่า 77% โดยผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีจำนวนคำสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้นในทุกประเภทสินค้า รวมไปถึงการรับรู้รายได้จากบริษัท City Food และธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง 

ธุรกิจ E-commerce ซึ่งมีสัดส่วนในรายได้ประมาณ 18% โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการรับรู้รายได้จากบริษัท BOOSTED NRF Corp. ที่ได้ทำการเข้าซื้อกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 3 แบรนด์ดังนี้ Prime Labs, SOL Trading และ WellPath รวมไปถึงการขยายธุรกิจ E-commerce ในประเทศผ่านการลงทุนในบริษัท Indeem Group จำกัด

ผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่ไม่ใช่อาหารในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีสัดส่วนในรายได้ประมาณ 1% จากการรับรู้รายได้จากการขายเครื่องจักรและอะไหล่ V-shape 

นอกจากนี้ บริษัทยังรับรู้กำไรจากการลงทุนบางส่วนในบริษัท GTH และกำไรจากการขายธุรกิจน้ำเต้าหู้ รวมไปถึงกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอีกด้วย

ตอบแทนทุกความเชื่อมั่น

ในปี 2564 ที่ผ่านมา ธุรกิจทั่วโลกต่างต้องเจอกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่อย่างโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก แต่ด้วยการบริหารจัดการที่ดีซึ่งผ่านการวางแผนและจัดเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ทำให้ NRF นั้นได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยและสามารถดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ โดยได้ติดตามและสนับสนุนลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงการออกมาตรการร่วมกันในการจัดการสถานการณ์ทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ระดับที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) จึงพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.041 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 28 เมษายน 2565 และเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนทุกความเชื่อมั่นที่ผู้ถือหุ้นมีให้กับบริษัท 

[เพิ่มเติม] ⭐เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!” สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD

#StockRadars #ทำเรื่องหุ้นเป็นเรื่องง่าย #StockRadarsNews

หรือติดตามเรา ในช่องทางอื่นๆ

Website: https://www.stockradars.news

Application: https://www.stockradars.co/getradars

LINE: @StockRadars https://line.me/R/ti/p/%40stockradars

Telegram: https://t.me/StockRadarsBlockdit: https://www.blockdit.com/stockradars