HomeRadars ReporterAfternoon Report 2022-02-08

Afternoon Report 2022-02-08

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.03 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,681.80 จุด เพิ่มขึ้น 4.56 จุด หรือ +0.27% มูลค่าการซื้อขาย 39,525.12 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

PTTEP ปิดที่ 134.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท (+2.29%)
KBANK ปิดที่ 153.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+0.99%)
PTT ปิดที่ 40.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+1.25%)
GPSC ปิดที่ 75.75 บาท ลดลง 1.00 บาท (-1.30%)
BBL ปิดที่ 141.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+0.71%)
SCB ปิดที่ 128.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+1.18%)
IVL ปิดที่ 49.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
TRUE ปิดที่ 4.86 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท (+1.25%)