HomeRadars ReporterAfternoon Report 2022-02-02

Afternoon Report 2022-02-02

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.04 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,662.78 จุด เพิ่มขึ้น 1.03 จุด หรือ +0.06% มูลค่าการซื้อขาย 32,811.75 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

DELTA ปิดที่ 384.00 บาท เพิ่มขึ้น 16.00 บาท (+4.35%)
KBANK ปิดที่ 150.00 บาท ลดลง 0.50 บาท (-0.33%)
KTC ปิดที่ 63.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท (+3.70%)
PTT ปิดที่ 38.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
CPALL ปิดที่ 62.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.40%)
TIPH ปิดที่ 74.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.75 บาท (+5.28%)
HANA ปิดที่ 73.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+0.68%)
BAM ปิดที่ 21.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท (+1.44%)