HomeRadars ReporterAfternoon Report 2022-01-28

Afternoon Report 2022-01-28

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.04 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,642.38 จุด เพิ่มขึ้น 8.21 จุด หรือ +0.50% มูลค่าการซื้อขาย 44,138.81 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

CPALL ปิดที่ 61.75 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท (+4.66%)
KBANK ปิดที่ 147.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
TRUE ปิดที่ 4.96 บาท ลดลง 0.04 บาท (-0.80%)
MAKRO ปิดที่ 40.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+5.19%)
BBL ปิดที่ 135.00 บาท ลดลง 1.00 บาท (-0.74%)
AOT ปิดที่ 63.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+0.79%)
EA ปิดที่ 91.50 บาท ลดลง 1.25 บาท (-1.35%)
KCE ปิดที่ 72.00 บาท ลดลง 3.00 บาท (-4.00%)