HomeRadars ReporterAfternoon Report 2022-01-20

Afternoon Report 2022-01-20

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.05 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,661.60 จุด เพิ่มขึ้น 3.36 จุด หรือ +0.20% มูลค่าการซื้อขาย 44,743.74 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

AOT ปิดที่ 62.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+2.45%)
TRUE ปิดที่ 4.80 บาท ลดลง 0.08 บาท (-1.64%)
IVL ปิดที่ 47.50 บาท ลดลง 1.00 บาท (-2.06%)
KBANK ปิดที่ 141.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
GULF ปิดที่ 50.50 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.49%)
BBL ปิดที่ 132.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+1.54%)
JAS ปิดที่ 3.86 บาท ลดลง 0.18 บาท (-4.46%)
PTT ปิดที่ 39.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.64%)