HomeRadars ReporterAfternoon Report 2021-12-30

Afternoon Report 2021-12-30

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.04 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,656.93 จุด เพิ่มขึ้น 3.60 จุด หรือ +0.22% มูลค่าการซื้อขาย 35,417.39 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

GULF ปิดที่ 45.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+3.41%)
DELTA ปิดที่ 402.00 บาท ลดลง 12.00 บาท (-2.90%)
GPSC ปิดที่ 88.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท (+0.85%)
SCB ปิดที่ 127.00 บาท ลดลง 0.50 บาท (-0.39%)
EA ปิดที่ 96.00 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.26%)
KBANK ปิดที่ 141.50 บาท ลดลง 0.50 บาท (-0.35%)
JMART ปิดที่ 58.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท (+4.50%)
PTT ปิดที่ 38.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง