HomeRadars ReporterAfternoon Report 2021-12-08

Afternoon Report 2021-12-08

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.08 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,617.46 จุด เพิ่มขึ้น 8.18 จุด หรือ +0.51% มูลค่าการซื้อขาย 35,940.33 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

HL ปิดที่ 18.60 บาท เพิ่มขึ้น 1.70 บาท (+10.06%)
KBANK ปิดที่ 137.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
CPALL ปิดที่ 58.75 บาท ลดลง 0.75 บาท (-1.26%)
EA ปิดที่ 83.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+1.83%)
TRV ปิดที่ 5.15 บาท เพิ่มขึ้น 0.73 บาท (+16.52%)
BBL ปิดที่ 118.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+0.43%)
KTB ปิดที่ 12.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท (+2.46%)
GUNKUL ปิดที่ 4.84 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท (+1.26%)