HomeRadars ReporterAfternoon Report 2021-11-24

Afternoon Report 2021-11-24

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.04 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,655.95 จุด เพิ่มขึ้น 9.53 จุด หรือ +0.58% มูลค่าการซื้อขาย 44,073.27 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

BANPU ปิดที่ 11.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท (+3.60%)
TRUE ปิดที่ 4.76 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
ADVANC ปิดที่ 217.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+0.93%)
KBANK ปิดที่ 144.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+0.70%)
S5013P2203B ปิดที่ 0.93 บาท ลดลง 0.07 บาท (-7.00%)
PTT ปิดที่ 37.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท (+2.03%)
IRPC ปิดที่ 4.08 บาท เพิ่มขึ้น 0.12 บาท (+3.03%)
AS ปิดที่ 22.00 บาท ลดลง 0.90 บาท (-3.93%)