HomeRadars ReporterAfternoon Report 2021-11-22

Afternoon Report 2021-11-22

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.03 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,650.03 จุด เพิ่มขึ้น 4.97 จุด หรือ +0.30% มูลค่าการซื้อขาย 55,264.03 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

TRUE ปิดที่ 4.82 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+11.57%)
ADVANC ปิดที่ 208.00 บาท เพิ่มขึ้น 12.00 บาท (+6.12%)
DTAC ปิดที่ 45.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.25 บาท (+10.30%)
PTT ปิดที่ 37.00 บาท ลดลง 0.75 บาท (-1.99%)
EA ปิดที่ 78.00 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.32%)
GPSC ปิดที่ 77.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+1.30%)
INTUCH ปิดที่ 78.75 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท (+3.62%)
CPALL ปิดที่ 64.00 บาท ลดลง 1.00 บาท (-1.54%)