HomeRadars ReporterAfternoon Report 2021-11-15

Afternoon Report 2021-11-15

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.02 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,638.03 จุด เพิ่มขึ้น 4.09 จุด หรือ +0.25% มูลค่าการซื้อขาย 39,511.37 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

TRUE ปิดที่ 4.12 บาท เพิ่มขึ้น 0.34 บาท (+8.99%)
CBG ปิดที่ 119.00 บาท ลดลง 4.50 บาท (-3.64%)
BAM ปิดที่ 20.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท (+1.48%)
KCE ปิดที่ 93.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท (+3.03%)
DELTA ปิดที่ 422.00 บาท เพิ่มขึ้น 18.00 บาท (+4.46%)
CPALL ปิดที่ 65.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.38%)
ONEE ปิดที่ 10.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+5.21%)
HANA ปิดที่ 93.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.50 บาท (+7.51%)