HomeRadars ReporterAfternoon Report 2021-11-02

Afternoon Report 2021-11-02

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.03 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,620.76 จุด เพิ่มขึ้น 6.98 จุด หรือ +0.43% มูลค่าการซื้อขาย 45,259.07 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

SCB ปิดที่ 129.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท (+3.20%)
JP ปิดที่ 9.75 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท (+39.29%)
KBANK ปิดที่ 142.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+1.06%)
KCE ปิดที่ 89.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท (+0.85%)
BANPU ปิดที่ 11.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท (+1.82%)
SCC ปิดที่ 393.00 บาท ลดลง 1.00 บาท (-0.25%)
HANA ปิดที่ 84.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+1.19%)
PTT ปิดที่ 38.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.66%)