บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ต.ค.64 บริษัทย่อย บริษัท จี.เค.เฮมพ์ กรุ๊ป จำกัด (GKHG) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ 50% และเข้าเพิ่มทุนในหุ้นบุริมสิทธิของ บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด หรือ THCG เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มูลค่าการเข้าลงทุนครั้งนี้ไม่เกิน 250 ล้านบาท และใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

โดยเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวกับกัญชงกัญชาโดยเป็นการดำเนินธุรกิจการปลูก จำหน่ายกัญชงและกัญชารวมถึงการผลิต และจำหน่ายสินค้า ท่ีได้จากกัญชง และกัญชา เป็นการส่งเสริมการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งในด้านสินทรัพย์และผลประกอบการ เนื่องจากธุรกิจดัง กล่าวถือเป็น New S Curve ท่ีบริษัทฯ มีความตั้งใจท่ีจะร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจกัญชง-กัญชาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

นอกจากนี้บริษัทเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านแผนการลงทุนในกิจการดูแลส่งเสริมด้านสุขภาพ อีกทั้งเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สามารถต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและยา รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

บริษัทฯสามารถรับรู้รายได้และผลตอบแทนจากการประกอบกิจการดังกล่าวนับตั้งแต่การเข้าลงทุน โดยคำนึงถึงผลตอบแทนการเข้าลงทุนตามเกณฑ์นโยบายของบริษัทฯ

โดย GUNKUL ได้ติดสัญญาณ Radars “New 52 Week Highs” หรือ หุ้นที่มีการซื้อขายที่ราคาปัจจุบัน สูงที่สุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา มักใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ขึ้นของราคาที่สูงที่สุดในรอบ 1 ปี และ “Top 3 ROE of sector” หรือ ROE สูงที่สุด 3 อันดับแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

[เพิ่มเติม] ⭐เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!” สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD

#StockRadars #ทำเรื่องหุ้นเป็นเรื่องง่าย #StockRadarsNews

หรือติดตามเรา ในช่องทางอื่นๆ

Website: https://www.stockradars.news

Application: https://www.stockradars.co/getradars

LINE: @StockRadars https://line.me/R/ti/p/%40stockradars

Telegram: https://t.me/StockRadars

Blockdit: https://www.blockdit.com/stockradars