บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ Singapore Telecommunications Limited (Singtel) ในการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในประเทศไทย โดยร่วมลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากันที่ร้อยละ 50

การร่วมทุนนี้เนื่องจากทาง GULF เล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทย จากการที่เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งจากองค์กรในประเทศและไฮเปอร์สเกลเลอร์ (Hyperscalers) ที่เข้ามาสู่ตลาดในประเทศไทย

ดังนั้นการร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นการตอบสนองการเติบโตของธุรกิจดังกล่าว โดยธุรกิจศูนย์ข้อมูลนี้จะบริหารจัดการโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับการใช้พลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

โดยเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผนึกความแข็งแกร่งจากทั้ง 2 บริษัท เนื่องจาก GULF มีประสบการณ์ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า รวมถึงพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนมีความชำนาญในการพัฒนาธุรกิจในประเทศ ในขณะที่ Singtel มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจศูนย์ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและหลากหลายทั่วโลก อันจะเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายของ GULF ในการขยายธุรกิจและความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถร่วมลงทุนขยายธุรกิจศูนย์ข้อมูลร่วมกับ Singtel ไปในภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอื่น ๆในอนาคตอีกด้วย

โดย GULF ได้ติดสัญญาณ Radars “Revenue Growth 3 Y” หรือ บริษัทที่มีรายได้ (Revenue) เติบโตต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน และ “GPM Above Avg” หรือ หุ้นที่มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) มากกว่าค่าเฉลี่ยของ sector ซึ่งแสดงถึงความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

[เพิ่มเติม] ⭐เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!” สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD

#StockRadars #ทำเรื่องหุ้นเป็นเรื่องง่าย #StockRadarsNews

หรือติดตามเรา ในช่องทางอื่นๆ

Website: https://www.stockradars.news

Application: https://www.stockradars.co/getradars

LINE: @StockRadars https://line.me/R/ti/p/%40stockradars

Telegram: https://t.me/StockRadars

Blockdit: https://www.blockdit.com/stockradars