HomeOn Radarsกรุงศรีมองกลุ่ม Healthcare ฟื้นตัวไม่พร้อมกัน

กรุงศรีมองกลุ่ม Healthcare ฟื้นตัวไม่พร้อมกัน

โบรกกรุงศรีมองว่า จํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วย และการตรวจโควิด-19 ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วและมีแนวโน้มลดลง ศูนย์วิจัยกรุงศรีคาดจํานวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันจะลดลงต่ำกว่า 5,000 ภายในธ.ค. การระบาดของโควิด-19 คาดจะควบคุมได้ภายใน 12 เดือนข้างหน้า โควิด-19 จะกลายเป็นโรคประจําถิ่น และวัคซีนบูสเตอร์จะเป็นส่ิงจําเป็นทุกหกเดือน รายได้จากการให้บริการโควิด-19 จะชะลอตัวลง รพ.สนามบางแห่ง (บุษราคัมและนิมิบุตร) กําลังจะปิด และรพ.ได้หยุดการเพิ่มจํานวนห้องผู้ป่วยโควิด และ hospitel แต่ยังไม่มีสัญญาณการลดจํานวนห้องลง ดังน้ันกําไร BCH และ CHG จะเติบโตก้าวกระโดด qoq และ yoy และจะสูงสุดใน 3Q21F และลดลงใน 4Q21F และปี FY22F และจะเติบโตปกติหลังจากนั้น

โดยโบรกกรุงศรีกล่าวอีกว่า การฉีดวัคซีนทั่วประเทศ 52% (37.2 ล้านคน) ของจํานวนประชากร โดยมีแผนการฉีดกว่า 1 ล้านโดสต่อวันใน 4Q ประเทศไทยจะมีจํานวนผู้รับวัคซีนครบโดสถึงระดับ 70% ในปลายธ.ค. ซึ่งจะมีวัคซีนใน 4Q เพียงพอสําหรับการฉีด 23-30 ล้านโดสต่อเดือน ทางกรุงศรีคาดว่าการเดินทางโดยไม่กักตัวใน 1Q22 ซึ่งจะปลดล็อคอุปสงค์คงค้าง ผู้ป่วยชาวต่างชาติ BH และ BDMS เป็นผู้ได้ประโยชน์หลักซึ่งมีสัดส่วนรายได้ผู้ป่วยชาวต่างชาติ 60% และ 30% ของรายได้ทั้งหมดก่อนโควิดตามลําดับ ในระยะสั้นทั้ง สองรพ.จะมีรายได้ให้บริการโควิดเพิ่มขึ้น hoh ใน 2H จากฐานต่ำใน 1H กําไร ของรพ.จะฟื้นตัวใน 3Q21F, 4Q21F และ FY22F

โดยแต่ละโรงพยาบาลมีกลยุทธ์แตกต่างกันไป BCH วางแผน i) เพิ่มจํานวนผู้ป่วยประกันสังคมและเงินสดโดยใช้ฐานข้อมูลผู้รับบริการวัคซีน 1.5 ล้านรายจากรพ.ในเครือ; ii) ประหยัดต้นทุน – สร้างห้องแลป ภายในกลุ่มรพ., ใช้การซื้อแบบรวมศูนย์และเพิ่มประสิทธิการทํางาน; iii) ขายน้ํา วิตามิน, อุปกรณ์และเวชภัณฑ์การแพทย์; iv) ขยายรพ. (สุวรรณเขต ในลาว) และศูนย์มะเร็ง; และ v) หาผู้ป่วยชาวต่างชาติจากการติดต่อโดยตรงกับสถานฑูต 

CHG จะ รับจ้างบริหารโรงพยาบาลและศูนย์โรคเฉพาะทางให้รพ.รัฐบาล/เอกชน ซึ่งจะได้รับ ประโยชน์จากแผนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสาธารณสุขใน EEC 

BH เน้นที่ ผู้ป่วยชาวต่างชาติและผู้ป่วย Long Covid, การดูแลสุขภาพ (preventive care) และ ขยายศูนย์โรคเฉพาะทางกับรพ.พันธมิตร 

ส่วน BDMS เน้นไปที่ผู้ป่วยชาวต่างชาติ และการดูแลสุขภาพ และขยายร้านขายยา Save Drug ในรพ.ในเครือ

โดยหุ้นในกลุ่ม Healthcare เช่น BH ได้ติดสัญญาณ Radars “Dividend Above Inflation” หรือ หุ้นที่มีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) กว่าอัตราเงินเฟ้อ และ “NPM Above Avg” หรือ หุ้นที่มีผลตอบแทนต่อยอดขาย (Net Profit Margin) มากกว่าค่าเฉลี่ยของ Sector ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเปรียนเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

[เพิ่มเติม] ⭐เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!” สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD

#StockRadars #ทำเรื่องหุ้นเป็นเรื่องง่าย #StockRadarsNews

หรือติดตามเรา ในช่องทางอื่นๆ

Website: https://www.stockradars.news

Application: https://www.stockradars.co/getradars

LINE: @StockRadars https://line.me/R/ti/p/%40stockradars

Telegram: https://t.me/StockRadars

Blockdit: https://www.blockdit.com/stockradars