HomeOn RadarsSCB ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่สู่ SCBX

SCB ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่สู่ SCBX

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) (SCB) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินไทยพาณิชย์ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยธนาคารได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด คือบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX) ซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่าบริษัท ไทยพาณิชย์ โฮลดิ้งส์

จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ในระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น SCBX เพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน

โดยจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารจากผู้ถือหุ้น ด้วยการออกและเสนอขายหุ้นามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร (Share Swap) ในอัตราการแลกเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของธนาคารต่อ 1 หุ้นสามัญของ SCBX และ 1 หุ้นบุริมสิทธิของธนาคารต่อ 1 หุ้นของ SCBX

SCB จะถูกนําออกจากตลาดและจะนํา SCBX เข้าจดทะเบียน ธุรกิจสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันและบางบริษัทของธนาคาร SCB จะถูกโอนไปยัง SCBX นอกจากน้ี SCB ยังอนุมัติเงินปันผล 7 หมื่นลบ.จากธนาคาร SCB ไปยัง SCBX เป็นทุนเพื่อการถ่ายโอนธุรกิจ (70%) และเป็นเงินปันผลสําหรับผู้ถือหุ้นและการลงทุน (30%) การเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์นี้จะสร้างความยืดหยุ่นให้ SCB เพื่อปลดลอคมูลค่าและศักยภาพการเติบโตจากกรอบป้องกันความเสี่ยงของธนาคาร

พอร์ต SCBX จะถูก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) ธนาคารด้ังเดิม (SCB Bank) และ 2) ธุรกิจที่สร้างการเติบโต (บริษัทเทคโนโลยี) บางบริษัทในกลุ่มท่ี 2 จะต้ังเป้าที่จะเข้าตลาด IPO ภายใน 3-5 ปี ซึ่งฝ่ายบริหารคาดว่ากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีจะเติบโตและสร้างกําไรประมาณ 1 ใน 3 ของ SCBX ในอนาคตและคาดว่า ROE จะเพิ่มเป็น 15- 20%

ด้านการต่อยอดการเติบโตของธุรกิจภายใต้การดำเนินการของ SCBX จะมีการนำธุรกิจในเครือของ SCB เข้าไปจัดตั้งบริษัทย่อยต่างๆราว 15-16 บริษัท เพื่อให้มีการบริหารงานที่คล่องตัวมากขึ้น และสามารถรุกขยายธุรกิจได้อย่างเต็มที่ ซึ่ง SCBX จะถือเป็นบริษัทแม่ของกลุ่ม โดยถือหุ้นในหลายธุรกิจ เช่น 

  • Card X จะ Spin-Off ธุรกิจบัตรเครดิตออกจากบริษัท
  • Alpha X ร่วมมือกับ Millennium Group ทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อสำหรับรถหรู
  • Auto X ทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อ ลีซซิ่ง เน้นกลุ่มรากหญ้า 
  • Tech X ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ทำธุรกิจเทคโนโลยี
  • AISCB ร่วมมือกับ AIS ทำสินเชื่อ Digital
  • Robinhood ธุรกิจส่งอาหาร
  • CPG-SCB VC Fund ร่วมมือกับเครือซีพีในการจัดตั้ง VC Fund

นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอื่นๆ ที่จะมีการจัดตั้งเพิ่มเติม เช่น Data X, SCB Securities, TokenX, SCBABACUS และ monix

โดยนายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร SCB กล่าวว่า “ในปี 68 ความคาดหวังของ SCB คือ การสามารถสร้างมูลค่าของบริษัทจากธุรกิจใหม่ให้มีขนาดที่มีนัยสำคัญนอกเหนือจากผลกำไรพื้นฐานและความมั่นคงของธุรกิจธนาคารหลัก ซึ่งรวมถึงการสร้างฐานลูกค้าในระบบให้ได้ถึง 200 ล้านคน การขยายธุรกิจใหม่ออกสู่ต่างประเทศ และการเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก”

ทางโบรกกรุงศรีมองว่า การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นก้าวสําคัญของ SCB เนื่องจากไม่บ่อยนัก ที่เราจะเห็นความร่วมมือระหว่างองค์กรขนาดใหญ่ SCB ซึ่งบริษัทจะได้ประโยชน์จากทั้ง ฐานข้อมูลที่กว้างขึ้น และช่องทางการเข้าถึงลูกค้าผ่านแพลตฟอร์ม ดิจิทัล อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนโครงสร้างให้บริษัทกลายเป็น holding company ซึ่งจะช่วยปลดล็อค valuation และศักยภาพการเติบโต จากกรอบความเสี่ยงเดิมของธนาคาร

โดย SCB ได้ติดสัญญาณ Radars “Consistent Dividend” หรือหุ้นที่ปันผลติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน และ “Top 24 MostActiveVal” หรือ หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขาย (Value) สูงสุด 24 อันดับแรก ภายใน 3 วันทำการล่าสุด

[เพิ่มเติม] ⭐เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!” สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD

#StockRadars #ทำเรื่องหุ้นเป็นเรื่องง่าย #StockRadarsNews

หรือติดตามเรา ในช่องทางอื่นๆ

Website: https://www.stockradars.news

Application: https://www.stockradars.co/getradars

LINE: @StockRadars https://line.me/R/ti/p/%40stockradars

Telegram: https://t.me/StockRadars

Blockdit: https://www.blockdit.com/stockradars