HomeOn Radars“CV” IPO วันแรก แนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่อง

“CV” IPO วันแรก แนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่อง

โคลเวอร์ เพาเวอร์ หรือ CV หุ้นสายพลังงานหมุนเวียน เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรก โดยหลังปิดตลาดเช้า ราคาหุ้นอยู่ที่ 4.06 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.16 บาท จากราคา IPO ที่ 3.90 บาท มีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่อง

ในวันนี้ (2 ก.ย. 2564) บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV เริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรก โดยมีจำนวนหุ้นที่เสนอขาย 320 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ โดยเล็งนำเงินขยายธุรกิจทั้งใน-ต่างประเทศ-ชำระคืนเงินกู้-เงินทุนหมุนเวียน 

โดย CV มีทุนชำระแล้วหลัง IPO อยู่ที่ 640 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 960 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 320 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค. ในราคาหุ้นละ 3.9 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,248 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,992 ล้านบาท 

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล CV มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฏหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV จัดตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร ได้แก่ 

1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

2. ธุรกิจด้านงานวิศวกรรมก่อสร้างที่มุ่งเน้นงานให้บริการงานก่อสร้างโรงไฟฟ้ากลุ่มพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขยะ ชีวภาพ  และพลังงานแสงอาทิตย์ และงานก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป

3. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียน ปัจจุบัน CV มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 26.2 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 โครงการ และโรงไฟฟ้าขยะ 1 โครงการ

ทั้งนี้ CV มีแผนจะนำเงินจากการระดมทุนไปขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยจะเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก กำลังการผลิตติดตั้ง 7.36 เมกะวัตต์ พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตติดตั้ง 39.8 เมกะวัตต์ และพัฒนาโครงการและ/หรือเข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมถึงลงทุนในกิจการด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง นอกจากนี้ เงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนหนึ่งจะใช้ในชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน  ชำระคืนเงินกู้ยืมกรรมการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

โดยในวันนี้ CV ได้ติดสัญญาณ Radars “Just IPO” หรือรวบรวมรายชื่อหุ้น IPO จำนวน 24 ตัวล่าสุด

[เพิ่มเติม] ⭐เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!” สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD

#StockRadars #ทำเรื่องหุ้นเป็นเรื่องง่าย #StockRadarsNews

หรือติดตามเรา ในช่องทางอื่นๆ

Website: https://www.stockradars.news

Application: https://www.stockradars.co/getradars

LINE: @StockRadars https://line.me/R/ti/p/%40stockradars

Telegram: https://t.me/StockRadarsBlockdit: https://www.blockdit.com/stockradars