HomeOn RadarsSCG Chemicals เผยความคืบหน้าขยายกำลังผลิต และการเข้าลงทุนในธุรกิจพลาสติกรีไซเคิล ใหญ่ที่สุดในโปรตุเกส

SCG Chemicals เผยความคืบหน้าขยายกำลังผลิต และการเข้าลงทุนในธุรกิจพลาสติกรีไซเคิล ใหญ่ที่สุดในโปรตุเกส

🧪 SCG Chemicals เผยความคืบหน้าขยายกําลังผลิต ‘มาบตาพุดโอเลฟินส์’ พร้อมเปิดเผยการลงทุนเพิ่มในธุรกิจด้านพลาสติกรีไซเคิล รายใหญ่ที่สุดในประเทศโปรตุเกส รวมถึงเตรียมปรับโครงสร้างบริษัทเพื่อ IPO คาดแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2565

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) หรือ SCC ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงความคืบหน้าการลงทุน ในโครงการสําคัญต่างๆ ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด (SCG Chemicals) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้างธุรกิจเคมิคอลส์

ซึ่งโครงการขยายกําลังการผลิตของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด (MOC) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่าง SCG Chemicals และบริษัทในกลุ่ม The Dow Chemical Company (Dow) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย SCC มีสัดส่วนในการถือหุ้นทางอ้อมใน MOC ร้อยละ 67 และกลุ่ม DOW ถือหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดร้อยละ 33 ปัจจุบันการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จด้วยดี โรงงานเริ่มทดลองดําเนินการผลิตแล้ว และคาดว่าจะสามารถดําเนินการผลิตได้เต็มกําลังภายในเดือน พฤษภาคม 2564

โดยการขยายกำลังผลิตดังกล่าว จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเลือกใช้ วัตถุดิบ นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งทําให้กระบวนการผลิตมีต้นทุนการลงทุนที่ตํ่าลง และยังทําให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Process)

นอกจากนี้ SCG Chemicals ได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นผ่าน SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte, Ltd. เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน Sirplaste-Sociedade Industrial de Recuperados de Plástico, S.A. (Sirplaste) ในวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่ง Sirplaste ประกอบธุรกิจด้านพลาสติกรีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดในประเทศโปรตุเกส ด้วยกําลังการผลิต 36,000 ตันต่อปี มีการผลิตและขายสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในประเทศโปรตุเกสและทวีปยุโรป

โดยคาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายในปี 2564 ตามกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดภาวะโลกร้อน พร้อมตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภคที่ให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อม

และการลงทุนใน Sirplaste นอกจากเป็น การเข้าสู่ธุรกิจพลาสติกรีไซเคิลอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ยังสร้างโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล และขยายช่องทางการขายในตลาดยุโรปด้วย

นอกจากนี้ SCC อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ในการปรับโครงสร้างธุรกิจเคมิคอลส์ รวมถึงการเสนอขายหุ้น SCG Chemicals ต่อประชาชนทั่วไป เพื่อรองรับโอกาสในการขยายธุรกิจเคมิคอลส์ในอนาคต เช่น ความเป็นไปได้ ในการขยายกําลังการผลิตในภูมิภาคอาเซียน และการลงทุนอื่นๆ ซึ่งคาดว่าการศึกษาและการปรับโครงสร้างดังกล่าว จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2565

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD