บริษัท ดีโอดีไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ทางบริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS โดย DOD เป็นผู้รับจ้างวิจัยและพัฒนาตลอดถึงดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของกัญชง ให้กับบริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพื่อจำหน่ายในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบันทึกข้อตกลงฉบับน้ี จะมีผลบังคับใช้ภายในระยะเวลา 1 ปี

และสำหรับการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ตกลงร่วมกันน้ี อยู่ในขั้นตอนการรอเพื่อขอข้ึนทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อมีความคืบหน้า ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD