บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM เข้าลงทุนในบริษัท อีซี่ เลนดิ้ง จำกัด ธุรกิบริการสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อซื้อประกันภัย และสินเชื่อบุคคลเอนกประสงค์ โดยทางบริษัทเปิดเผยว่าการลงทุนดังกล่าว จะเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ เพื่อการเติบโตของ TQM อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

ซึ่งการลงทุนครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2564 เป็นการถือหุ้นสามัญ 99.99% มูลค่า 50 ลบ. ชำระเป็นเงินสด และแหล่งที่มาของเงินทุนมาจากเงินทุนจดทะเบียน

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD