HomeOn RadarsAWC สรุปผลดำเนินงานปี 63

AWC สรุปผลดำเนินงานปี 63

🏨 AWC เผยผลดำเนินงานกลุ่มโรงแรมฟื้น จากการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ผ่านมา ทำรายได้ธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) ในไตรมาส 4/2563 เพิ่มขึ้น 65% QoQ

ล่าสุด บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ได้เปิดเผยงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2563 และไตรมาสที่ 4/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายได้จากการดำเนินงานรวมสำหรับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 6,133 ล้านบาท และสรุปรายได้ในไตรมาส 4/2563 ที่ 1,578 ล้านบาท ซึ่งลดลง 53.7% และ 51.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ

โดยหากพิจารณารายได้รวมของไตรมาส 4/2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2563 รายได้รวมปรับตัวสูงขึ้น 24.60% ซี่งเป็นการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 2 ที่ผ่านมา

โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน ที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตครั้งนี้ ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมและศูนย์การค้าเริ่มปรับตัวดีขึ้น ทำให้กระแสเงินสดรวมในปีที่ผ่านมาของบริษัท ยังคงเป็นบวก

👉🏻 ทั้งนี้ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานลดลงจาก 92.8% ในไตรมาส 3/2563 เป็น 78.6% ในไตรมาส 4/2563 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท
👉🏻 กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) ได้เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวการเดินทาง Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
👉🏻 ส่งผลให้รายได้ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จาก470 ลบ. ในไตรมาส 3/2563 เป็น 773 ลบ. ในไตรมาส 4/2563 (+64.6% QoQ)
👉🏻 ในขณะที่รายได้ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail and Commercial) ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 836 ลบ. ในไตรมาส 3/2563 เป็น 872 ลบ. ในไตรมาส 4/2563 (+4.3% QoQ)

ทำให้สรุปผลประกอบการประจำปี ขาดทุนสุทธิ 1,881 ลบ. จากกำไรสุทธิ 932 ลบ. ในปี 2562

อย่างไรก็ดี ในไตรมาส 4/2563 ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากไตรมาส 2 ที่ผ่านมา

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD