🔥 PTTEP ร่วมทุน 20% ในโอมาน โครงการ “Oman Block 61” ลุยเพิ่มสัดส่วนการขายก๊าซธรรมชาติ มูลค่า 2,450 ล้านเหรียญฯ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ (PTTEP) แจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท PTTEP MENA Limited ซึ่งบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย สัดส่วนการลงทุน (Sale and Purchase Agreement : SPA)

โดยการลงนามซื้อขายดังกล่าว เพื่อเข้าซื้อในสัดส่วนร้อยละ 20 ในโครงการ Oman Block 61 ในรัฐสุลต่านโอมาน (ประเทศโอมาน) จากบริษัท BP Exploration (Epsilon) Limited (“BP”) ซึ่งปัจจุบัน BP ถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 60 (ร้อยละ 40 ภายหลังการเข้าซื้อ)

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ดำเนินการ ผู้ร่วมทุนอื่นๆ ประกอบด้วยบริษัท Makarim Gas Development LLC (OQ) และบริษัท PC Oman Ventures Limited (PETRONAS) โดยถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 30 และร้อยละ 10 ตามลำดับ

ซึ่งโครงการ Oman Block 61 เป็นโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซฯ) บนบกในตอนกลางของ ประเทศโอมานและมีขนาดพื้นที่ 3,950 ตารางกิโลเมตร โดยผลิตก๊าซฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 35 ของปริมาณการผลิตของประเทศในปัจจุบัน โดยก๊าซฯ ที่ผลิตได้จะนำไปใช้ในประเทศโอมาน และจำหน่าย ให้กับ Oman LNG Plant ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของรัฐบาลโอมาน โครงการประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่

👉🏻 Khazzan ซึ่งเริ่มการผลิตในปี 2560

👉🏻 Ghazeer ซึ่งเริ่มผลิตในเดือนตุลาคม ปี 2563
.
ทั้งนี้ โครงการมีศักยภาพในการพัฒนาก๊าซฯ ได้ถึง 10.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และมีกำลังการผลิตก๊าซฯ รวมเฉลี่ยต่อวัน 1.5 พันล้านลูกบาศก์ฟุต และคอนเดนเสทมากกว่า 65,000 บาร์เรล (สัดส่วนร้อยละ 100 ของโครงการ)

นอกจากนี้ กลุ่มผู้ร่วมทุนยังมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคตอีกด้วย โดยโครงการมีมูลค่ารวมประมาณ 2,450 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) โดยจะมีการปรับลดมูลค่าและเงินทุนหมุนเวียนตามเงื่อนไขใน SPA และอาจมีการรับรู้มูลค่าการซื้อเพิ่มเติมในจำนวนไม่เกิน 140 ล้านดอลลาร์ สรอ. หากสามารถบรรลุเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน SPA โดย ปตท.สผ.จะชำระมูลค่าการซื้อขายด้วยเงินสดที่มีอยู่ ณ วันที่การซื้อขายมีผลสมบูรณ์ (Completion date) ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุมัติจาก หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2564

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD