👨🏻‍⚖️ ศาลล้มละลายกลาง ขยายเวลาให้ THAI ครั้งสุดท้าย ส่งแผนฟื้นฟูได้ถึง 2 มีนาคม 2564

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งให้ทราบว่า ศาลล้มละลายกลางได้พิจารณามีคำสั่งอนุญาตให้ขยายเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปจนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนด โดยขยายเวลาออกไป 1 เดือน จากเดิมที่จะต้องแผนฟื้นฟูในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ทำแผนได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการเพิ่มเติม โดยขอขยายระยะเวลาส่งแผนออกไปอีกเป็นเวลา 1 เดือน นับแต่วันที่ครบกำหนดเดิม เนื่องจากผู้ทำแผนจำเป็นต้องรวบรวมข้อเสนอแนะและความเห็นของเจ้าหนี้กลุ่มต่างๆ ที่มีต่อหลักการของร่างแผนฟื้นฟูกิจการและแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาของร่างแผนฟื้นฟูกิจการในส่วนต่างๆ ให้สมบูรณ์และครอบคลุม เพื่อให้เจ้าหนี้ทั้งหลายเห็นพ้องด้วยในหลักการของแผนฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้ เพื่อให้แผนฟื้นฟูกิจการได้รับการเห็นชอบด้วยแผนจากที่ประชุมเจ้าหนี้ต่อไป ซึ่งผู้ทำแผนยังคงอยู่ระหว่างการประชุมเพื่อเจรจาและหารือร่วมกับบรรดาเจ้าหนี้กลุ่มต่างๆ เพื่อรวบรวมความเห็นดังกล่าว

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD