🤝 “Banpu NEXT” ผนึก 4 ภาคีเครือข่าย พัฒนา ‘ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้’ นำโซลูชันฉลาดวิเคราะห์ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย แก้ปัญหาโควิด-19 อาชญากรรม และสิ่งแวดล้อม

‘บ้านปู เน็กซ์’ ผนึก 4 ภาคี ‘เทศบาลนครภูเก็ต’ ‘เทศบาลตำบลราไวย์’ ‘ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต’ และ ‘แพลนเน็ต’ เดินหน้าแผนพัฒนาภูเก็ตสมาร์ทซิตี้เฟสที่ 1 ภายใต้โครงการ ‘ภูเก็ต ชุมชนน่าอยู่ สมาร์ท ปลอดภัย สุขใจทุกชีวิต’ นำ ‘โซลูชันฉลาดวิเคราะห์’ (Smart Data Analytics) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรับวิถีชีวิตยุคใหม่ ครอบคลุม 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ ภัยจากโรคระบาดโดยเฉพาะโควิด-19 อาชญากรรม และสิ่งแวดล้อม

โดยติดตั้งระบบความปลอดภัยแบบครบวงจรทั้งระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ นำร่อง 2 พื้นที่ บริเวณถนนถลาง-ซอยรมณีย์ และตำบลราไวย์ (บริเวณเทศบาล และแหลมพรหมเทพ) ชูรายแรกของไทยที่นำสมาร์ทคอมมูนิตี้ แพลตฟอร์ม (Smart Community Platform) และแอปพลิเคชัน มาใช้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล และควบคุมระบบด้วยเทคโนโลยี AI สร้างความมั่นใจให้คนในชุมชน และนักท่องเที่ยว พร้อมเตรียมเดินหน้านำโซลูชันอื่นๆ เติมเต็มการพัฒนาภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ในฐานะเมืองต้นแบบให้สมบูรณ์ทุกมิติ

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) “BANPU”และบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า “ในปี 2564 นี้ บ้านปู เน็กซ์ บริษัทลูกของบ้านปู ยังคงดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter โดยได้รวบรวมความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านโซลูชันพลังงานสะอาดมาพัฒนาต่อยอดเป็น ‘5 โซลูชันพลังงานฉลาด’ (Smart Energy Solutions) ประกอบด้วย ฉลาดวิเคราะห์ ฉลาดผลิต ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้ และฉลาดหมุนเวียน เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่สมาร์ทซิตี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยประเดิมด้วยการนำ ‘โซลูชันฉลาดใช้’ ได้แก่ เรือท่องเที่ยวไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้าไปให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่จังหวัดภูเก็ต ล่าสุดร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน เดินหน้าโครงการใหญ่ ‘ภูเก็ต ชุมชนน่าอยู่ สมาร์ท ปลอดภัย สุขใจทุกชีวิต’ นำ ‘โซลูชันฉลาดวิเคราะห์’ มาใช้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของทั้ง 2 พื้นที่ และออกแบบระบบความปลอดภัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละพื้นที่ โดยให้บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET เป็นผู้ติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ และระบบปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (Internet of Things – IoT)

พร้อมกันนี้ ยังนำสมาร์ทคอมมูนิตี้ แพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่บ้านปู เน็กซ์พัฒนาขึ้นเป็นรายแรกของไทย มาใช้พัฒนาโครงการสมาร์ทซิตี้ดังกล่าว โดยแพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์อื่นๆ และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และประมวลผลด้วย AI ส่งเข้าสู่ศูนย์ควบคุมส่วนกลาง (War room)

ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผน และป้องกันสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ส่วนแอปฯ สมาร์ทคอมมูนิตี้ จะเป็นตัวช่วยให้เจ้าหน้าที่ใช้ดูอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบฯ เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และสั่งการได้ทุกที่ทุกเวลา”

ซึ่งระบบความปลอดภัยที่นำมาติดตั้งนี้ ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19 ครอบคลุม 5 ด้านตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ได้แก่

👉🏻 นับจำนวนคน เพื่อจำกัดคนเข้าออก

👉🏻 ตรวจสอบความหนาแน่นของคนในพื้นที่

👉🏻 ตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย

👉🏻 ตรวจจับผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย

👉🏻 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ไทม์ไลน์เบื้องต้นของผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ และตรวจสอบผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถใช้แอปฯ ติดตามข้อมูลทั้งหมด พร้อมระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ เมื่อพบความผิดปกติ และรายงานเหตุการณ์ไปยังศูนย์ควบคุมส่วนกลาง เพื่อควบคุมสถานการณ์ได้ทันเวลา

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แพลนเน็ต เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ที่มุ่งนำเทคโนโลยีมาเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆ ให้สอดรับกับยุคดิจิทัล บริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้ติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ของโครงการนี้ ซึ่งบ้านปู เน็กซ์ ได้มีการออกแบบโซลูชันทั้งหมดมาเป็นอย่างดี จึงเอื้อให้เราสามารถเลือกฮาร์ดแวร์ล้ำสมัยที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครบวงจร โดยระบบด้านความปลอดภัยที่ติดตั้ง มีดังนี้

👉🏻 เซนเซอร์คัดกรองโควิด-19 แบบไร้สัมผัส มีระบบตรวจจับอุณหภูมิร่างกายที่มีความแม่นยำสูง

👉🏻 สถานีเฝ้าระวังอัจฉริยะ (Smart Surveillance) ประกอบด้วย กล้อง CCTV ที่ใช้บันทึกภาพเหตุการณ์ และบุคคลในระบบซอฟต์แวร์ของศูนย์ควบคุมส่วนกลาง (War Room) พร้อมมีเทคโนโลยี AI ที่นับจำนวนคนเข้าออกพื้นที่ แจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติ ตรวจจับวัตถุต้องสงสัย สืบค้นและติดตามบุคคล (Tracking) ด้วยการวิเคราะห์จดจำใบหน้า (Face Recognition) ระบบเสียงตามสายสาธารณะ (Public Address) และระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (SOS) 24 ชั่วโมง ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยี CLOUD

👉🏻 สถานีเฝ้าระวังสภาพอากาศ (Air Quality) ตรวจวัดอุณหภูมิ ปริมาณฝุ่น PM2.5 และความชื้น

👉🏻 เซนเซอร์ตรวจวัดสถานะจุดจอดรถ (Smart Parking) เทคโนโลยีตรวจจับตำแหน่งการจอดรถ ที่มีเซนเซอร์แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังได้นำระบบปฏิบัติการ IoT มาใช้ในการควบคุม และรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ส่งไปยังแพลตฟอร์มของ บ้านปู เน็กซ์ เพื่อประมวลผลต่อไป”

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า “เทศบาลให้ความสำคัญในการผลักดันภูเก็ตให้เป็นเมืองต้นแบบการจัดการความปลอดภัย และป้องกันภัยที่ครอบคลุม ทั้งภัยจากอาชญากรรม สิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะโรคระบาด ซึ่งทางเทศบาลได้เตรียมการร่วมกับทางชุมชน และภาคเอกชนมาโดยตลอด เพราะเราเชื่อว่าความปลอดภัย คือ รากฐานของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว รวมถึงผลักดันให้เมืองภูเก็ตน่าอยู่ และช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ดังนั้น เราจึงนำร่องติดตั้งระบบนี้บริเวณถนนถลาง-ซอยรมณีย์ ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่ที่มีเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ การนำโซลูชันของบ้านปู เน็กซ์ มาติดตั้งนี้ ทำให้เราสามารถตรวจสอบบุคคล และจำกัดจำนวนคนเข้าออก ลดความหนาแน่นในพื้นที่ สอดรับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงตรวจจับภาพบุคคลที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย และวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่ ในส่วนของเซนเซอร์ตรวจวัดสถานะจุดจอดรถ จะช่วยจัดระเบียบในการจอดรถ อำนวยความสะดวกด้านการสัญจรในพื้นที่นี้ เนื่องจากย่านนี้มักพบปัญหาการจอดรถในจุดห้ามจอดบ่อยครั้ง”

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า “ราไวย์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชายหาด และจุดชมวิวที่งดงามติดอันดับโลกอย่างแหลมพรหมเทพ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติมาเที่ยวจำนวนมาก ทางเทศบาลจึงมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

ดังนั้น การติดตั้งสถานีเฝ้าระวังอัจฉริยะ และสถานีเฝ้าระวังสภาพอากาศบริเวณแหลมพรหมเทพ จะช่วยเติมเต็มการพัฒนาหาดราไวย์ และพื้นที่โดยรอบให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ระบบเหล่านี้จะช่วยให้เราสอดส่องนักท่องเที่ยวที่ไปยังจุดชมวิวให้มีจำนวนที่เหมาะสม และเฝ้าระวังอุบัติเหตุต่างๆ เนื่องจากมีภูมิทัศน์ที่ค่อนข้างชัน อีกทั้งยังได้ติดตั้งจุดคัดกรองโควิด-19 ที่สำนักงานเทศบาล โดยเราเชื่อว่าระบบฯ ที่บ้านปู เน็กซ์ นำมาติดตั้งจะยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชน และลดความกังวลเรื่องสถานการณ์โควิด-19”

ทั้งนี้ “ระบบความปลอดภัยเหล่านี้ สอดรับกับแนวทางการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ด้านการปกครอง (Smart Governance) สิ่งแวดล้อม (Smart Environment) เศรษฐกิจ (Smart Economy) ความเป็นอยู่ (Smart Living) การเดินทางและขนส่ง (Smart Mobility) ซึ่งทุกระบบฯ ได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ว ทั้งนี้เราจะเดินหน้านำโซลูชันพลังงานฉลาดอื่นๆ พร้อมบริการที่ครบวงจรในราคาที่เหมาะสม มาเติมเต็มการพัฒนาภูเก็ตให้ก้าวสู่สมาร์ทซิตี้โดยสมบูรณ์ โดยเราจะวางภูเก็ตเป็นโครงการต้นแบบสมาร์ทซิตี้ครบวงจร ซึ่งเราจะนำโซลูชัน และแพลตฟอร์มนี้ไปประยุกต์ใช้กับโครงการสมาร์ทซิตี้อื่นๆ ในอนาคตต่อไป” นางสมฤดี กล่าวสรุป

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD