🏗 TPIPP คว้างานกำจัดขยะมูลฝอย ใน ‘องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา’ ระยะเวลาสัญญายาว 20 ปี

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP แจ้งให้ทราบว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารการเสนอราคา จัดหาเอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อเป็นผู้ดำเนินการโครงการกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

โดยตามขอบเขตของงานจ้าง (Terms of Reference) ได้กำหนดปริมาณขยะขั้นต่ำ 400 ตันต่อวัน ระยะเวลาโครงการ 20 ปี และกำหนดให้ผู้ชนะในการเสนอราคา ได้รับผลตอบแทนในรูปค่ากำจัดขยะมูลฝอย 400 บาทต่อตัน (ปรับขึ้น 10% ทุก 3 ปี) และได้รับรายได้จากค่าขายไฟฟ้าจากการกำจัดขยะมูลฝอยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 7.92 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอัตรา 5.78 บาท/หน่วย สำหรับ 8 ปีแรก และ 5.08 บาท/หน่วย สำหรับ 12 ปี ถัดไป นั้น

ทั้งนี้ ในวันที่ 25 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ประกาศให้บริษัทฯ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยวิธีการประกวดราคา

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD