HomeOn RadarsSAWAD ไฟเขียว 'ธ.ออมสิน-NOBLE' ร่วมทุน "เงินสดทันใจ"

SAWAD ไฟเขียว ‘ธ.ออมสิน-NOBLE’ ร่วมทุน “เงินสดทันใจ”

SAWAD ไฟเขียว ‘ธ.ออมสิน-NOBLE‘ ร่วมทุน “เงินสดทันใจ” ลุยธุรกิจจำนำทะเบียนรถ รอผู้ถือหุ้นอนุมัติ 17 ก.พ.

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD แจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ทำธุรกรรมร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน ในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด (FM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% เพื่อการดำเนินธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

โดยธนาคารออมสินจะเข้าร่วมลงทุนในบริษัทเงินสดทันใจ จำกัด จำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทเงินสดทันใจ จำกัด มูลค่า 1,300.5 ล้านบาท และซื้อหุ้นสามัญเดิมต่อจากบริษัท 198.9 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 306 บาท

ซึ่งภายหลังจากการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าว ธนาคารออมสินจะถือหุ้นสามัญในบริษัทเงินสดทันใจ จำกัด สัดส่วนไม่เกิน 49%

นอกจากนี้ ที่บอร์ดบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการร่วมลงทุนกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE โดยบริษัทโนเบิลฯ ประสงค์จะร่วมทุนในบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จำกัด หรือ SWP ซึ่งดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในสัดส่วน 20% คิดเป็นมูลค่าการร่วมทุนจำนวน 300 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/64 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 17 ก.พ. 64

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD