HomeOn Radarsเอ็กโกระยอง คาดเปิดบริการปี 65

เอ็กโกระยอง คาดเปิดบริการปี 65

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO แจ้งให้ทราบว่าเพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ของ EGCO อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 จึงมีมติอนุมัติให้เอ็กโกพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง (EGCO Rayong Industrial Estate, “ERIE”) บนพื้นที่โรงไฟฟ้าระยองเดิม ในการนี้ EGCO ได้ลงนามในสัญญาร่วมดำเนินการโครงการ ERIE กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 11 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

โดยโครงการนิคมอุตสาหกรรม ERIE ตั้งอยู่ที่เทศบาลมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีพื้นที่โครงการรวมประมาณ 621 ไร่ โดยเป็นโครงการที่ใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เอ็กโกมีอยู่ ซึ่งมีความพร้อมของระบบท่อก๊าซธรรมชาติ สายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ท่อน้ำดิบ ตลอดจนอยู่ในบริเวณที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อการลงทุน

ซึ่งในขณะเดียวกันยังสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่โรงไฟฟ้าระยอง เช่น การบริหารจัดการน้ำและของเสีย ระบบโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและแบบลอยน้ำ (Solar Rooftop & Floating) ERIE มีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมอัตฉริยะสีเขียว (Smart & Green Industrial Estate) ทั้งนี้ โครงการคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2565

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD