HomeOn RadarsILINK รับงานสายส่งสัญญาณจ. ตรัง 316.80 ลบ.

ILINK รับงานสายส่งสัญญาณจ. ตรัง 316.80 ลบ.

วานนี้ (วันที่ 4 มกราคม 2564) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK แจ้งให้ทราบว่าได้ร่วมกับบริษัท ธนวรรณ อีเล็คทริค คอนสตรัคชั่น จำกัด ในนาม “กลุ่ม Consortium อินเตอร์ลิ้งค์เพาเวอร์ และธนวรรณ”

โดยการร่วมมือดังกล่าว บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามสัญญญาจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Loop Line สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำภูรา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึงสถานีไฟฟ้าย่านตาขาว จังหวัดตรัง จำนวน 1 งาน ตามโครงการระบบสายส่งระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งประกวดราคาเลขที่ จร. 08/2563 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ มีมูลค่างาน 316,800,000 บาท โดยมีการแบ่งสัดส่วนรายได้ ดังนี้
👉🏻 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 207,500,409.50 บาท
👉🏻 บริษัท ธนวรรณ อีเล็คทริค คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 109,299,590.50 บาท
และจะก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานได้ภายใน 360 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD