บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER แจ้งให้ทราบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนามของบริษัทย่อยของ SUPER จำนวน 3 โครงการ กำลังการผลิตรวม 550 เมกกะวัตต์ ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน SUPER มีโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
👉🏻 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศไทย จำนวน 100 โครงการ กำลังการผลิต 563.60 เมกะวัตต์
👉🏻 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศเวียดนาม จำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิต 836.72 เมกะวัตต์
👉🏻 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานงานความร้อนจากขยะ ในประเทศไทย จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิต 18.00 เมกะวัตต์

ซึ่งจากทั้ง 3 โครงการใหญ่ คิดเป็น 111 โครงการย่อย รวมกำลังการผลิตเป็น 1,418.32 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน SUPEREIF ในประเทศไทย จำนวน 19 โครงการ กำลังการผลิต 118.00 เมกะวัตต์ โดยจากโครงการใหญ่ทั้งหมด ทำให้มีโครงการย่อยทั้งหมด 130 โครงการ รวมเป็นกำลังการผลิตทั้งหมด 1,536.32 เมกะวัตต์

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD