📌 ล่าสุด BDMS โกยอีก 9.2 พันล้านบาท จากการขายบิ๊กล็อต BH ส่วนที่เหลือจำนวน 90.2 ล้านหุ้น รับ 9,292.2 ล้านบาท

จากที่ก่อนหน้านี้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่องการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH ผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Trade Report – Big Lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 90,500,000 หุ้น

โดยหลังจากการขาย บริษัทมีหุ้นสามัญ BH คงเหลือจำนวน 90,215,806 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 11.34% ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของ BH นั้น

ในวันนี้ (18 ธันวาคม 2563) บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบว่า ได้ทำการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ BH ส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวน 90,215,806 หุ้น ผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Trade Report – Big Lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ราคา 103 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 9,292.2 ล้านบาท เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น BH หลังการทำรายการ เท่ากับ 0%

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD