HomeOn RadarsWHA เข้าลงทุนในบริษัท เคดับบลิวเอส 25

WHA เข้าลงทุนในบริษัท เคดับบลิวเอส 25

🌆 WHA แจ้งเข้าลงทุนในบริษัท “เคดับบลิวเอส 25” เพื่อพัฒนา ก่อสร้าง บริหารจัดการพื้นที่อาคาสำนักงานและโครงการอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ ตกลงเข้าลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท เคดับบลิวเอส 25 จำกัด จากบริษัท เค ดับบลิว แคปปิตอล จำกัด เป็นจำนวนหุ้น 4,999 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียน ในราคามูลค่า 499,900 บาท โดยบริษัทที่เข้าลงทุนมีรายละเอียดดังนี้

โดยการเข้าลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท เคดับบลิวเอส 25 จำกัด (ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว อัลไลแอนซ์ จำกัด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนา ก่อสร้าง บริหารจัดการ พื้นที่อาคารสำนักงานและโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท คิดเป็นจำนวน 10,000 หุ้น

ทั้งนี้ มีสัดส่วนการเข้าถือหุ้นหลังเข้าลงทุน ได้แก่
👉🏻 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 4,999 หุ้น
👉🏻 บริษัท เค ดับบลิว แคปปิตอล จำกัด ถือหุ้นจำนวน 4,999 หุ้น
👉🏻 บุคคลธรรมดา 2 คน ถือหุ้นคนละ 1 หุ้น

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD