บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD ได้แจ้งให้ทราบถึงการประชุมบอร์ดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99

โดยบริษัทย่อยดังกล่าว มีชื่อว่าบริษัท เมเจอร์ เอสพีวี วัน จำกัด จัดตั้งวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มีมูลค่าหุ้นละ 100 บาท

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD