HomeOn Radarsบ้านปูเริ่มเดินเครื่องโซลาร์ฟาร์ม ยาบูกิในประเทศญี่ปุ่น กำลังผลิต 7 MW

บ้านปูเริ่มเดินเครื่องโซลาร์ฟาร์ม ยาบูกิในประเทศญี่ปุ่น กำลังผลิต 7 MW

💡 บ้านปูเริ่มเดินเครื่องโซลาร์ฟาร์ม ยาบูกิในประเทศญี่ปุ่น กำลังผลิต 7 MW จ่ายให้ชุมชนกว่า 1,700 ครัวเรือน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทราบถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยาบูกิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัท BRE Singapore Pte Ltd (BRES) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (Banpu Next)

โดย BANPU และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ได้ถือหุ้นใน Banpu Next ในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 50 ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค ร้อยละ 75 และได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วในวันที่ 16 ธันวาคม 2563

ซึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าว ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฟูกูชิมะ มีกำลังการผลิตรวม 7 เมกะวัตต์ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ชุมชนราว 1,700 ครัวเรือน และได้รับการตั้งชื่อเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ “Sawadee Yabuki Hatsudensho”

ในขณะนี้ Banpu Next มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 17 โครงการ มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนที่ลงทุนรวม 240.0 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตามสัดส่วนที่ลงทุน 87.89 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BANPU ได้เปิดเผยว่า “ทางบริษัทยังคงมองหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิตจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 6,100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 โดยเน้นการลงทุนในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล”

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD