💡 GUNKUL แจ้งเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนาม กำลังการผลิตรวม 50 MWp มูลค่าลงทุน 1.47 พันล้าน เพื่อขยายฐานการดำเนินงาน รวมถึงส่งเสริมการเติบโตทั้งสินทรัพย์ และผลประกอบการของบริษัท

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่าบริษัท ไบรท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ INT Energy Pte. Ltd. (INT) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในสิงคโปร์ เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิตรวม 50 MWp ในจังหวัด Tay Ninh ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งถือหุ้นโดย Tan Chau Energy Joint Stock Company (TCE) มูลค่าการลงทุน 47,140,000.00 หรือเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่า 1,471,097,980.00 บาท

โดยการลงทุนในโครงการดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 และเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 บริษัท ไบรท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด ได้เข้าทำรายการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากผู้ถือหุ้นเดิมไปยังผู้ถือหุ้นใหม่

ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Tan Chau ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟ้า Vietnam Electricity (EVN) ซึ่งเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 50 เมกะวัตต์ โดยมีอัตราการรับซื้อ Feed-in Tariff ที่ 0.0709 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 20 ปี และมีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ดังนั้น การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ INT เพื่อลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนี้ จะช่วยขยายฐานการดำเนินงานของบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังส่งเสริมการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งในด้านทรัพย์สินและผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้ถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีความเสี่ยงต่ำจากการดำเนินงาน รวมทั้งสามารถสร้างแหล่งรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มในระยะยาวเนื่องจากโครงการได้ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD