บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ได้แจ้งความคืบหน้าการจดทะเบียนบริษัทย่อยแห่งใหม่ สืบเนื่องจากวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ในมติที่ประชุมบอร์ดบริษัทฯ ได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ซึ่งอนุมัติการร่วมทุนของบริษัทย่อย และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

โดยขณะนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ได้แก่

👉🏻 บริษัท เชาว์ ไชนิง เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อม 87.36% ผ่านบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)) เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ได้จดทะเบียนจัดตั้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

👉🏻 บริษัท เอส.อาร์.จี.เอ. จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นทางอ้อม 87.36% ผ่านบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)) เพื่อลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ได้จดทะเบียนจัดตั้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD