😷 สธ.เร่งหาสาเหตุกรณี 4 บุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อในประเทศ ทำงานที่ ASQ และรพ.เอกชนในกรุงเทพฯ

นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมส่งเสริมบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แถลงกรณีพบบุคลกรทางการแพทย์ 4 ราย ติดเชื้อโควิด-19 ใน ASQ ว่า ได้สั่งการให้กลุ่ม ASQ และ AHQ ยกมาตรการป้องกันการติดเชื้อ พร้อมให้ทีมกรมควมคุมโรค และทีมกรมส่งเสริมบริการสุขภาพ เร่งหาสาเหตุของกรณีดังกล่าว ส่วนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ ได้รับการตรวจสอบแล้ว ยังไม่พบการติดเชื้อ

โดยผู้ป่วยรายใหม่ติดเชื้อในประเทศ 4 ราย ประกอบด้วย

👉🏻 1) รายที่ 16 เป็นเพศหญิงอายุ 40 ปี สัญชาติไทย อาชีพบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานในสถานที่กักกันทางเลือก (ASQ) การตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ผลพบเชื้อมีไข้และน้ำมูก เข้าพักในรพ.เอกชน กทม.

👉🏻 2) รายที่ 17 เพศหญิงอายุ 32 ปี สัญชาติไทย อาชีพบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานในสถานที่กักกันทางเลือก (ASQ) ตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.63 ผลพบเชื้อ มีไข้ เข้าพักในรพ.เอกชน กทม.

👉🏻 3) รายที่ 18 เพศหญิงอายุ 25 ปี สัญชาติไทย อาชีพบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานที่รพ.เอกชน ตรวจหาเชื้อ 5 ธ.ค. 63 ผลพบเชื้อมีน้ำมูก ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เข้าพักในรพ.เอกชน กทม.

👉🏻 4) รายที่ 19 เพศชายอายุ 27 ปี สัญชาติไทย อาชีพบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานในสถานที่กักกันทางเลือก (ASQ) ตรวจพบเชื้อ 5 ธ.ค. 63 ไม่มีอาการ เข้าพักในรพ.เอกชน

Reference: https://www.hfocus.org/ https://www.prd.go.th/