HomeOn Radarsแสนสิริแจ้งเข้าลงทุน 18 ลบ. ถือหุ้นใน Propfit 30%

แสนสิริแจ้งเข้าลงทุน 18 ลบ. ถือหุ้นใน Propfit 30%

📌 SIRI ลงทุน 18 ลบ. ซื้อหุ้น “พร็อพฟิต” 30% มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI แจ้งให้ทราบว่า บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด (SV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท พร็อพฟิต จำกัด (Propfit)

โดยการลงทุนดังกล่าว SV ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Propfit เป็นจำนวน 4,286 หุ้น หรือคิดเป็น 30% ของทุนชำระแล้วของ Propfit โดยมีมูลค่าการลงทุน 18,001,200 บาท ซึ่งชำระเป็นเงินสดจากเงินทุนหมุนเวียนของ SV

ซึ่ง Propfit ประกอบกิจการเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาระบบเครือข่ายสำหรับผู้เป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ (Digital real estate agent network platform) และเครื่องมือในการช่วยเหลืออสังหาริมทรัพย์ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ไว้ด้วยกันผ่านแพลตฟอร์ม (platform)

ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่

👉🏻 สร้างคอมมูนิตี้ของตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและผลประโยชน์ให้กับผู้ซื้อ ผู้ขาย และตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม
👉🏻 และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อช่วยในการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD