HomeOn RadarsUPA ปิดดีลซื้อ-ขายหุ้นโซลาร์ฟาร์มในเวียดนาม

UPA ปิดดีลซื้อ-ขายหุ้นโซลาร์ฟาร์มในเวียดนาม

💡 UPA ปิดดีลซื้อ-ขายหุ้นโซลาร์ฟาร์มในเวียดนาม “AIDC Solar Power” ในสัดส่วน 83.33% ยันจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตและสร้างรายได้ให้บริษัทฯ

ตามที่บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA ได้แจ้งการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd. เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างบริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (PSP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ Asia Investment, Development & Construction Sole Co., Ltd. (ซึ่งเป็นผู้ขาย)

โดยการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 11,670,833 หุ้นของบริษัท AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd. (บริษัทเป้าหมาย) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท Binh Thuan Solar Power Investmwnt Joint Stock บริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Song Luy 1 Solar Power Plant ในประเทศเวียดนาม ซึ่งได้เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Data: COD) แล้วตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

จากการเข้าซื้อหุ้นข้างต้นนั้น ได้ดำเนินการชำระราคาซื้อขายหุ้นครบจำนวนที่กำหนดในสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

👉🏻 ชำระเงินจำนวน 17.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 532.91 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
👉🏻 และชำระเงิน 4.066667 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 123.8381 ล้านบาท ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ซึ่งเมื่อรวมกับเงินมัดจำที่ปรับใช้ จำนวน 2.356333 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 71.7551 ล้านบาท จะทำให้ “PSP” ชำระราคาค่าหุ้นจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 23.923 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 728.5032 ล้านบาท ครบตามจำนวนที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น

ดังนั้น การเข้าทำรายการนี้จึงทำให้ “PSP” มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 11,670,833 หุ้น ของบริษัทเป้าหมาย หรือคิดเป็น 83.33% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย และทำให้บริษัทเป้าหมายมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทเป้าหมาย และโรงไฟฟ้า “Song Luy” ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ในเดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในบริษัทเป้าหมายดังกล่าว เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัทฯ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นคงและแข็งแรงของกระแสเงินสด และงบการเงินของบริษัทฯ ในระยะยาว เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ B-Solar ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Vietnam Electricity (EVN) เป็นระยะเวลา 20 ปี อีกทั้งยังเป็นก้าวสำคัญในการช่วยเปิดโอกาสในการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนาม รวมถึงกลุ่มประเทศ CLMV ต่อไปในอนาคต เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD