HomeOn RadarsNRF ซื้อหุ้น ‘ซิตี้ฟูด’ รวมถือ 99.99%

NRF ซื้อหุ้น ‘ซิตี้ฟูด’ รวมถือ 99.99%

🥬 NRF แจ้งซื้อหุ้นเพิ่มใน ‘บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด’ 84.99% เพื่อทำธุรกิจการผลิตและนำเข้า-ส่งออกเครื่องปรุงอาหาร มีทุนจดทะเบียนกว่า 128 ล้านบาท

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF แจ้งให้ทราบว่า วันนี้ (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) บริษัทฯ ได้เข้าทำการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด เพิ่มเติมในจำนวนทั้งหมด 1,087,999 หุ้น หรือคิดเป็น 84.99% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของซิตี้ฟูด ซึ่งเมื่อรวมกับหุ้นสามัญของซิตี้ฟูด ที่บริษัทฯ ถืออยู่แล้ว จำนวน 129,000 หรือคิดเป็น 15% โดยบริษัทฯ จึงถือหุ้นสามัญทั้งหมด 99.99% ในซิตี้ฟูด ซึ่งผลสำเร็จจากการทำรายการดังกล่าว ทำให้ซิตี้ฟูดมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

โดยบริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด ประกอบธุรกิจการผลิตและนำเข้า-ส่งออกเครื่องปรุงอาหาร ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 128,000,000 บาท โดยก่อนเข้าทำรายการ บริษัทฯ ถือหุ้น 15% และหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ซึ่งมีราคาซื้อขาย 170 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนที่ได้จากการระดมทุนจากประชาชน (IPO) ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน จึงทำให้ซิตี้ฟูดมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD