HomeOn RadarsBDMS เตรียมขายหุ้น BH โยนผ่านกระดาน Big Lot ล็อตแรก 26 พ.ย.นี้

BDMS เตรียมขายหุ้น BH โยนผ่านกระดาน Big Lot ล็อตแรก 26 พ.ย.นี้

🏥 BDMS เตรียมขายหุ้นบำรุงราษฎร์ เกลี้ยงพอร์ต มูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาท โดยกำหนดโยนล็อตแรก ในกระดาน Big Lot วันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ 9,300 ล้านบาท พร้อมคาดจะขายส่วนที่เหลือหมดภายในสิ้นปี 2563

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ได้เปิดเผยถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH ที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 180,715,806 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 22.71% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ BH ให้กับผู้ซื้อ ราคาหุ้นละ 103 บาท ซึ่งคิดเป็นเงินประมาณ 18,613.7 ล้านบาท ไปเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2563

ทั้งนี้ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้รับการยืนยันจากผู้ซื้อเกี่ยวกับความแน่นอนของแหล่งเงินทุน บริษัทจึงคาดว่าจะสามารถดำเนินการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ BH บางส่วน ผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Trade Report-Big Lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเบื้องต้นจำนวน 90,500,000 หุ้น ที่ราคา 103 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 9,321.5 ล้านบาท ได้ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

โดยเงินลงทุนในหุ้นสามัญ BH ส่วนที่เหลือ อีกจำนวน 90,215,806 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 11.34% ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของ BH คาดว่าการขายแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563

พร้อมทั้งย้ำว่า การทำรายการดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมของผู้ซื้อ

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD