HomeOn Radarsโควิดทำกำไรทั้งปีของ AOT ฮวบ 83%

โควิดทำกำไรทั้งปีของ AOT ฮวบ 83%

✈️ AOT เผยงบปีช่วง ต.ค. 62 – ก.ย. 63 กำไรร่วง 83% สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 173,558.57 ลบ. พร้อมทั้งเปิดแผนเพิ่มรายได้ในช่วงวิกฤติการบินปี 64 เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในอนาคต

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ได้เปิดเผยงบการเงินประจำปี 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 โดยภาพรวมปริมาณการจราจรทางอากาศลดลงเป็นอย่างมาก จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย และหลายประเทศมีการระบาดซ้ำ มีการจำกัดการเดินทางเข้าออกนอกประเทศ ส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยเฉพาะการเดินทางทางอากาศที่ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งสายการบิน สนามบิน การท่องเที่ยวต้องประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรง

👉🏻 โดยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของทอท. มีจำนวนเที่ยวบินรวม 515,185 เที่ยวบิน ลดลง 42.51% YoY
👉🏻 แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 244,511 เที่ยวบิน เที่ยวบินภายในประเทศ 270,674 เที่ยวบิน
👉🏻 ส่วนจำนวนผู้โดยสารรวมมีทั้งหมด 72.64 ล้านคน ลดลง 48.80% YoY
👉🏻 แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 37.49 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศ 35.15 ล้านคน โดยการลดลงส่วนใหญ่มาจากเที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ทำให้กำไรสุทธิสรุปที่ 4,320.68 ล้านบาท ลดลง 20,705.69 ล้านบาท หรือ 82.74% YoY โดยรายได้จากการขายหรือการให้บริการลดลง 31,604.31 ล้านบาท หรือ 50.34% จากการลดลงทั้งรายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน 18,384.45 ล้านบาท และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน 13,219.86 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ทอท.มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 173,558.57 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 24,822.98 ล้านบาท หรือ 12.51% และมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 30,526.90 ล้านบาท ลดลง 13,316.02 ล้านบาท หรือ 30.37%

นอกจากนี้ ยังมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 5,828.08 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 4,104.38 ล้านบาท

ทั้งนี้ นายสมบูรณ์ น้อยน้ำคำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ได้เปิดเผยถึงแผนการเพิ่มรายได้ ในช่วงวิกฤติการบินในปี 2564

“ทอท.จะหารายได้เพิ่มจากรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน ได้แก่ ศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (Certify Hub), เมืองการบินสุวรรณภูมิ (Airport City), บริษัทลูก ทอท. และแอพพลิเคชั่น AOT Airports ซึ่งจะมีส่วนช่วยทดแทนรายได้ที่หายไปจากผู้โดยสาร”

“และจากแผนการสร้างรายได้ดังกล่าว จะทำให้ ทอท. มีการให้บริการท่าอากาศยานอย่างครบวงจร เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการท่องเที่ยวให้เติบโต ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศกลับมาฟื้นตัวภายหลังจากที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

“รวมทั้งเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและการขนส่งสินค้าทางอากาศชั้นนำของภูมิภาค” นายสมบูรณ์กล่าวปิดท้าย

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD