HomeOn Radarsบ้านปูเดินเครื่องโรงไฟฟ้ายามากาตะ พร้อมวางเป้าขยายโซนเอเชีย. 6,100 MW ภายในปี 68

บ้านปูเดินเครื่องโรงไฟฟ้ายามากาตะ พร้อมวางเป้าขยายโซนเอเชีย. 6,100 MW ภายในปี 68

💡 บริษัทย่อยเครือบ้านปู เริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามากาตะในญี่ปุ่น กำลังผลิต 20 MW สัญญา 20 ปี จ่ายไฟให้แก่ชุมชนราว 5,000 ครัวเรือน พร้อมวางเป้าเพิ่มกำลังผลิตในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป็น 6,100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จำกัด หรือ BANPU และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัท BRE Singapore Pte Ltd (BRES) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปูเน็กซ์ จำกัด (Banpu NEXT) โดยทั้ง 2 บริษัท BANPU และ BPP ได้ถือหุ้นใน Banpu Next ในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 50 ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค ร้อยละ 100 ในประเทศญี่ปุ่น และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าว ตั้งอยู่ ณ จังหวัดยามากาตะ มีกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งนี้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ชุมชนราว 5,000 ครัวเรือน และได้รับการเปลี่ยนชื่อ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Kawannishi Dahlia Solar power plant เพื่อให้เป็นที่คุ้นเคยต่อชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว

ซึ่งขณะนี้ Banpu Next มีโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 17 โครงการ ที่มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนที่ลงทุนรวม 240.0 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตามสัดส่วนที่ลงทุน 82.64 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารก บมจ. บ้านปู ได้กล่าวว่า “บริษัทยังคงมองหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 6,100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 โดยเน้นการลงทุนในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้า และมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล”

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD