HomeOn Radars‘ทศพร ศิริสัมพันธ์’ นั่งประธานบอร์ด PTT

‘ทศพร ศิริสัมพันธ์’ นั่งประธานบอร์ด PTT

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2563 ในวันที่ 18 พ.ย. 2563 มีมติแต่งตั้ง ศ. พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ปตท. ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 2563 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้ว

โดยที่ก่อนหน้านี้ ในที่ประชุมคณะกรรมวันที่ 15 ต.ค. 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.ทศพร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแจ้งมติให้ความเห็นชอบมายัง ปตท. ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 2563

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD